videó – magyar

Print Friendly, PDF & Email

Igazán kitűnő szopási technika

Ez a baba nagyon jó technikával szopik édesanyja melléből. Amikor a baba a száját a legnagyobbra nyitja, álla mozgásában egy rövid szünet látszik, mielőtt zárná a száját. Ez annak a jele, hogy a szája ilyenkor telik meg anyatejjel. Minél hosszabb a szünet, a baba annál több tejet vesz magához. Ebből egyértelműen látszik, hogy értelmetlen az a tanács, amely szerint a babát mindkét mellből 20 percig (10 percig, 30 percig, akármeddig) kell etetni.

Egy olyan baba, aki úgy szopik 20 percen keresztül az egyik mellből, ahogy ez a baba is, könnyen visszautasíthatja a másik mellet, hiszen már az elsőből jóllakik. Sőt, ezzel a szopási technikával még rövidebb idő alatt is megtöltheti a pocakját. Hasonlítsa össze ezt a babát a “nyammogós” (“Nyammogás” – hatékony szopás helyett cumizgatás, komfortszopás) videóban szereplő csecsemővel.

A “nyammogós” videóban szereplő baba könnyen eltölthet akár órákat is a mellen anélkül, hogy elég anyatejhez jutna. Az óra figyelésének gondolata tehát teljesen téves. A szopómozgásban bekövetkező szünet már az élet első néhány napjában is látható. Tekintse meg a 2 napos, 28 órás és 10 órás újszülöttekről készült videókat is!

Jó szopási technika

Figyeljük meg a baba elhelyezkedését a mellen. Az álla hozzáér a mellhez, az orra viszont nem, továbbá a baba alsó ajkával nagyobb területet fed le a bimbóudvarból, mint a felső ajkával. (Aszimmetrikusan tapad a mellre.)

Amikor a baba állának mozgásában szopás közben egy rövid szünet következik be, a baba szája épp megtelik anyatejjel. Minél hosszabb a szünet, a baba annál több tejhez jut.

Egy olyan baba, akik úgy szopik 20 percen keresztül (csak a példa kedvéért, hiszen egyáltalán nem javasoljuk az óra szerinti etetést) az egyik mellből, ahogy ez a baba is, könnyen visszautasíthatja a másik mellet, hiszen már az elsőből jóllakott.

Az óra figyelésének tehát semmi értelme.

Nyammogás – hatékony szopás helyett cumizgatás, komfortszopás

Ez a baba 8 hetes és szinte egyáltalán nem nyel, bár nagy ritkán egy rövid szünet áll be az álla mozgásában. Egy olyan baba, aki csak ezzel a technikával szopik, órákat eltölthet a mellen anélkül, hogy elég anyatejhez jutna.

Kétnapos baba

A videóban szereplő baba csak 40 órája született. Nagyon szépen tapad a mellre. Figyeljük meg, hogy az álla belenyomódik a mellbe, az orra távolabb van tőle, valamint hogy az alsó ajkával nagyobb területet fed le a bimbóudvarból, mint a felsővel. A videó első felében a baba álla időnként megáll, és főképp csak “nyammog”, komfortszopik tényleges szopás helyett. Az anya mellkompressziót alkalmaz, de nem mindig úgy, ahogy azt javasolni szoktuk. Az anyának akkor kell nyomást gyakorolnia a mellére, amíg a baba szopó mozgást végez, és még nem nyel, nem pedig akkor, amikor épp nem szív. A mellkompresszió ebben a korai időszakban (tejbelövellés előtt) gyakran csak jónéhány próbálkozás után hoz eredményt, nem úgy, mint később, amikor már bőségesen áll rendelkezésre anyatej: ilyenkor általában már az első mellkompresszió azonnali eredményhez vezet. A videóban 1 perc környékén a baba egy kissé húzni, rángatni kezdi a mellbimbót, türelmetlenné válik a tej lassú áramlása miatt. Aztán kb. 1 perc 14 másodpercnél újra élénken szopni kezd, és sorozatosan azt a fajta hatékony szopómozgást mutatja, amelynél látható az áll mozgásában beálló kis szünet. Az anya addig gyakorol nyomást a mellére, amíg a baba abba nem hagyja a nyelést (másfél percnél), majd kezét ellazítva megszünteti a mellkompressziót. A baba 1 perc 37 másodperc környékén újra szopni kezd. Azok a babák, akik jól tapadtak rá a mellre és éhesek, saját maguktól elkezdenek szopni. Nem kell a talpukat csiklandozni vagy hideg borogatást tenni a homlokukra. A babák nem azért alszanak el a mellen, mert fáradtak, hanem sokkal inkább azért, mert a tej áramlása lelassul. Hogyan őrizhetjük meg az áramlás sebességét?
Megfelelő mellretétellel.
Mellkompresszióval: gyakoroljunk nyomást a mellre, amikor a baba szopómozgást végez, de még nem nyel.
Nézze meg, hogy a Szoptanít készülék használata című videóban szereplő baba hogyan ébred fel és kezd újra élénken szopni, amikor a tej áramlásának sebessége ismét megnövekszik. Figyelje meg, hogy 2 perc környékén a kompresszió újra eredményt hoz.

10 órás baba

Ez a baba mindössze 10 órája született. Figyeljük meg aszimmetrikus mellre tapadását: az álla hozzáér a mellhez, az orra azonban nem, valamint az alsó ajkával nagyobb területet fed le a bimbóudvarból, mint a felső ajkával; továbbá valamelyest nekidől az édesanyjának.
A baba ténylegesen tejhez jut a mellből, amely abból látszik, hogy a szopó mozdulat közben, amikor a legnagyobbra nyitja a száját, a baba álla egy pillanatra mozdulatlanná válik, mielőtt újra zárni kezdené a száját. A szünet a mozdulat közben ebben az esetben alig észlelhető, mivel a baba csak kis mennyiségű kolosztrumhoz jut – ami teljesen természetes! Ha szükséges, mellkompresszió alkalmazásával segíthetünk a babának több tejhez jutni (nézze meg a 2 napos babáról készült videót). A hatalmas mennyiségű tápszer, amelyet egy mesterségesen táplált baba élete első napjaiban kap, sem élettanilag nem indokolt, sem természetesnek, sem normálisnak nem mondható, továbbá nincsen arra vonatkozóan bizonyíték, hogy biztonságos lenne.

28 órás baba mellretétele segítséggel

A videó a mellretételt mutatja be. A végeredmény nem tökéletes, de megfelelő. Az anya nem érez fájdalmat. A baba két próbálkozás után fogadta el az édesanyja mellét, ami teljesen rendben van. Nincs értelme az édesanyja mellét éppen nem elfogadó babát erőltetni, hogy mellen maradjon, mert ez nem fog működni. Figyeljük meg az aszimmetrikus mellretapadást: a baba álla hozzáér a mellhez, az orra azonban nem, valamint az alsó ajkával nagyobb területet fed le a bimbóudvarból, mint a felső ajkával.

Mellkompresszió alkalmazásával segíthetjük, hogy a baba több tejhez jusson.

28 órás baba – mellretétel, melyet a baba irányít, az édesanya segít

A baba keresni kezdi a mellet. Az anya a mellbimbó felé irányítja őt. A baba jó nagyra nyitja a száját, de az anya nem húzza annyira közel a babát, amennyire csak tudná, ezért a baba nem veszi elég mélyen a szájába a mellet. A babának nagyobb részt kellene bekapnia a mellszövetből.

A baba először főként csak „nyammog”, bár szopás közben az álla mozgásában időnként beáll az a bizonyos kis szünet (tekintse meg a jó szopási technikáról készült többi videónkat). Az anya 1 perc 10 másodperc környékén mellkompressziót kezd alkalmazni, amire a baba azzal a hatékony szopómozgással reagál, amelynél jól látható az áll mozgásában rendszeresen beálló szünet. Ez azt jelzi, hogy megfelelően jut tejhez édesanyja melléből.

Baba által irányított, anya által segített, függőleges testhelyzetből induló mellretétel bal oldalon

Amikor a baba még nem hajlandó elfogadni az anyamellet, vagy teljesen elutasítja, a videón látható technika segíthet, hogy a baba olyan állapotba kerüljön, amelyben képes elfogadni a mellet. A baba bőrkontaktusban van az anyával és jelzi, hogy mikor áll készen arra, hogy keresni kezdje a mellet. Amikor elkezdi a keresést, az anya azzal segíti, hogy a mellbimbó felé tereli, megtámasztva a hátát és a nyakát. Az anya nagyon figyel, hogy ne a baba fejét tartsa. A babák nyakát meg kell támasztani, a fejüket azonban nem. Olvassa el A bőrkontaktus fontossága és az Amikor a baba nem fogadja el a mellet (The Importance of Skin to Skin Contact és When the Baby Does Not Yet Latch) című tájékoztatókat is.

4 napos baba szoptatása közvetlenül lenőtt nyelvének felvágása után, mellkompresszió alkalmazásával

A baba nyelvfékét csak az imént szabadították fel.
Az anya helyesen alkalmazza a mellkompressziót. Vár, hogy lássa, a baba nyel-e vagy sem (keresi a szünetet az állmozgásban). Ha a baba nem nyel, akkor addig gyakorol folyamatosan nyomást a mellére, amíg a baba szopómozgást végez, és ha ennek vége, akkor megszünteti a mellkompressziót. Ekkor megvárja, amíg a baba újra elkezd szopni, és amennyiben szopómozgást végez ugyan, de nem nyel, megismétli az eljárást.

A mellbimbó összepréselésével szemléltethető a nem megfelelő mellretétel

Amikor a baba csak a mellbimbót kapja be, nagyon kevés tejhez jut.

Amikor a baba megfelelően tapad a mellre, a tej gyorsan, erőteljesen áramlik.

Szoptanit készülék használata

Ennek a babának pótlásra van szüksége. A legjobb, ha a pótlást a videóban látható Szoptanit (SNS) készülék segítségével kapja, mivel:

A baba így mellen van és szopik.
A babák szopás közben tanulnak meg szopni.
Az anyák a szoptatás során tanulnak meg szoptatni.
A baba folytatja a szopást, miáltal továbbra is az anyamellből jut tejhez, így az anya tejtermelése fokozódik.
Valószínűtlen, hogy így a baba elutasítaná az anyamellet, nem úgy, mintha a pótlást cumisüvegből vagy bármely más, anyamellen kívüli forrásból kapná.
A szoptatás nemcsak az anyatejről (táplálékról) szól: az anya és a baba szoros testkontaktusban vannak.
A Szoptanít készülék használatának egyik módja, hogy a szondát akkor vezetjük be a baba szájába, amikor már mellen van és szopik, úgy, ahogy ebben a videóban látható. A másik módszer szerint a szondát úgy rögzítjük, hogy a mellbimbó végéig érjen, és így a baba mellretételkor egyszerre kapja be a mellbimbót és a cső végét.

Figyelje meg a baba pozícióját:

A baba álla hozzáér a mellhez, de az orra nem.
A baba alsó ajka nagyobb területet fed le a bimbóudvarból, mint a felső.
A baba enyhén rádől, ráfordul az édesanyjára.
A baba mostanra már mindkét mellből evett, és már nem igazán áramlik tej a szájába (jobbára csak nyammog – nézze meg a videókat arról, hogy a baba mikor szopik hatékonyan és mikor nem). Elérkezett az idő, hogy a baba pótlást kapjon.

Figyelje meg a következőket:

A mellszövet nem takarja a baba szája sarkát.
Az, hogy a baba feje kissé magasabban van, mint a teste, megkönnyíti, hogy megtaláljuk a szája sarkát, és bevezessük a cső végét a szájába.
A cső végét a baba szája sarkánál vezetjük be.
A csövet szinte egyenesen hátra toljuk a torka felé, és közben kissé felfelé is, a szájpadlás irányába.
Amikor a tej a csövön keresztül beáramlik a baba szájába, a baba mégsem nyel. (Nézze meg a videókat arról, hogy a baba mikor szopik hatékonyan és mikor nem). Valami nem jól működik.
Az anya mellkompresszióval próbálkozik, ám ezt akkor érdemes alkalmazni, amikor a baba szopó mozgást végez, de még nem nyel, nem pedig akkor, amikor a baba egyáltalán nem végez szopómozgást, nem szív. Továbbá, amikor a baba Szoptaníton keresztül kapja a pótlást az édesanyja mellén, a mellkompresszióra nincs szükség.
A videóban 21 másodpercnél megigazítom a csövet, miáltal a rendszer működni kezd, a baba kortyol.
Figyelje meg, ahogy a baba szemei kipattannak, amikor a tej ismét áramlani kezd a szájába. A babák nem “lusták”, hanem a tejáramlás sebességére reagálnak viselkedésükkel. A fiatal csecsemők – mint a videóban szereplő baba is – hajlamosak azért elaludni, mert a tej áramlása lelassul, nem pedig azért, mert eleget ettek.
Megint igazítok a cső pozícióján 35 másodpercnél. Ha a baba jól van mellre téve és a cső megfelelő helyen van, a Szoptaníttal történő etetés nem tart tovább, mint ha a pótlást a baba cumisüvegből, vagy ujjetető segítségével kapná. Amennyiben a babát mellre lehet tenni, akkor az ujjetető alkalmazása egyébként sem a legjobb megoldás.
A videóban 1 perc környékén egy kissé lejjebb húzom a baba állát. Ne felejtse el, hogy ez a rendszer helyes mellre tapadás, és a cső megfelelő elhelyezése esetén működik a legjobban. Az áll lehúzásával a baba a mellszövet nagyobb részét tudja bekapni.
1 perc 18 másodperc környékén a babát még aszimmetrikusabb pozícióba hozzuk azáltal, hogy az anya alkarjával a baba fenekét maga felé húzza.
1 perc 55 másodperc környékén a tej kifolyik a baba szájából, ami azt jelenti, hogy valami nem stimmel. A baba lecsúszott a mellről, vagy a cső elmozdult. A cső megigazítása után megint minden a rendes kerékvágásban halad tovább.

Sikertelen mellretétel, rávezető ujjetetés

Ujjetetéshez elsősorban akkor folyamodunk, amikor a mell elfogadására szeretnénk rávenni egy kisbabát.

Fontos, hogy az ujjetetést csak annyi ideig alkalmazzuk, amíg a baba megnyugszik, és a megfelelő szopómozgást kiváltjuk nála. Ez ritkán tart tovább 60 másodpercnél.

Az ujjetetést mint pótlási módszert nem ajánlatos használni abban az esetben, ha a baba elfogadja a mellet. Ilyen esetekben a pótlást – ha szükséges – Szoptanít készüléken keresztül célszerű adni, miközben a baba mellen van.

Azért filmeztük ezt a babát, mert ő az ujjetetést követően korábban már sikeresen mellretehető volt.

Miért nem fogadta el most az édesanyja jobb mellét?

Azért, mert már szopott a jobb mellből, így ott a tejáramlás sebessége lelassult: a babák a gyors áramlást szeretik, és még ha a Szoptanít segítségével növekedett is az áramlás sebessége, ez nem volt neki elég.
Miért fogadta el az édesanyja bal mellét?

Azért, mert még nem szopott a bal oldalról, így ez a mell jobban „tele volt”, a tej gyorsan áramlott. A babák a gyors áramlást szeretik.
Fontos megjegyezni, hogy sosem erőltetjük, hogy a baba mellen maradjon. Ha küzd ellene, vagyis rátapad ugyan a mellre, de nem kezd el szopni, esetleg sírni kezd, akkor hagyjuk, hogy elengedje a mellett és kicsit később próbálkozzunk újra.

Ha a baba elfogadja a mellet, akkor nincs értelme erőltetni, hogy rajta is maradjon, hiszen már mellretehető volt.
Ha a baba nem fogadja el a mellet, az erőltetés felesleges és valószínűleg csak feldühíti a babát, esetleg teljesen érdektelenné teszi őt.

Etetés pohárból

A cumisüveges etetés kiváló alternatívája a pohár. Különösen olyan babák esetében hasznos, akik visszautasítják az anyamellet.

Figyelje meg, ahogy a baba a nyelvével „lefetyeli” a tejet. Nem szabad a tejet lezúdítani a baba torkán.

Rángatás és húzás

A videón egy olyan, 3-4 hónap körüli baba látható, akinek édesanyjánál csökkenőben van a tejtermelés. (Tanulmányozza a „Lassú gyarapodás korábban megfelelő súlynövekedést követően” című tájékoztató anyagot a lehetséges okok megismerése érdekében.) Többek közt az alábbi okok vezethetnek a tejtermelés csökkenéséhez: az anya hormontartalmú fogamzásgátló módszert kezd alkalmazni (beleértve a hormont kibocsátó méhen belüli eszközöket és hüvelygyűrűket); az anya etetéskor mindig szigorúan csak az egyik melléből szoptat, ahelyett, hogy az egyik mell kiürítése után felajánlaná a babának a másik oldalt is stb. A leggyakoribb ok azonban az, amelyet a tájékoztató anyag 11. pontja alatt részleteztünk, „ez az ok részletesebb magyarázatot igényel” kezdettel – ez pedig a tej áramlásának sebessége.
A videóban szereplő baba rángatja a mellet és nyugtalan, mivel a tej lassan áramlik. Habár az álla egy kissé rosszul látható, figyeljük meg, hogy szinte alig nyel (mindössze néhány hatékony, az áll mozgásában szüneteket mutató szopómozgást láthatunk – nézze meg a Jó szopási technika és Igazán kitűnő szopási technika című videókat).

Ezt a fajta magatartást gyakran a túl gyorsan áramló tej rovására írják, de ha a baba állát figyeljük, egyértelművé válik, hogy ebben az esetben pont a túl lassan jövő tej az oka. Igazából a babák gyakrabban rángatják a mellett a túl lassú, mint a túl gyors áramlás miatt.

Fontos tudni, hogy a hasonló viselkedésű babák cumisüveges táplálása hamar a mell teljes elutasításához vezethet.

Lenőtt nyelv felszabadítása

Egyszerű és gyors eljárás, amely jelentős változást hozhat a szoptatás minőségében. A nyelvfék felszabadítását alátámasztó kutatási eredmények nagyon meggyőzőek.

Érgörcs okozta elfehéredés múlása

Ennek az anyának a mellbimbója elfeherédik szoptatás után. A bimbó egy ideig fehér, majd végül újra rózsaszínűvé válik. A színváltozást időnként lüktető és égető érzés is kíséri. Mindez gyakran a helytelen mellretételre és/vagy fennálló gombás fertőzésre vezethető vissza.