videá v slovenčine

Print Friendly, PDF & Email

Veľmi dobré pitie

Toto bábätko pije na prsníku veľmi dobre. Pauza v pohybe brady, keď bábätko otvorí ústa na maximum pred tým, než ich zatvorí, poukazuje na to, že sa mu ústočká plnia mliekom. Čím dlhšia pauza je, tým viac mlieka bábätko pije. Preto je zrejmé, že nemá zmysel radiť, aby bábätko napríklad 20 minút (10 minút, 30 minút, akýkoľvek časový údaj). Ak bábätko pije 20 minút tak, ako toto bábätko na jednej strane, môže jednoducho odmietnuť druhú stranu, pretože bude už nakŕmené. Dokonca by sa mohlo nakŕmiť aj za kratší čas, ak bude piť tak ako tu. Porovnajte toto bábätko s bábätkom, ktoré len dudluje. Bábätko, ktoré len dudluje, môže ľahko na prsníku stráviť hodiny a nebude mať dosť. Celá predstava o kŕmení bábätka podľa hodín nedáva žiaden zmysel. Pauzu v brade možno vidieť aj v prvých pár dňoch po pôrode. Pozrite si tie videá dojčenia 2-dňového, 28-hodinového a 10-hodinového bábätka.

Dobré pitie

Vysvetlenie k videu: Všimnite si polohu bábätka na prsníku. Brada je v prsníku, nos sa ho nedotýka, dolná pera bábätka pokrýva väčšiu cast dvorca ako horná pera. Tak vyzerá správne asymetrické prisatie.

„Pauza“ v pohybe brady, keď bábätko saje, znamená, že bábätko práve získalo ústa plné mlieka. Čím je pauza dlhšia, tým viac mlieka bábätko vypilo.

Ak bábätko takto pije neprestajne 20 minút (toto je náhodne zvolené číslo, neodporúčame dojčiť podľa hodiniek), tak sa na druhú stranu ani neprisaje, pretože bude mať dosť.

Dudlovanie

Vysvetlenie k videu: Toto bábätko má osem týždňov a nepije skoro vôbec, hoci občas sa dá vidieť krátka pauza v pohybe brady bábätka. Bábätko, ktoré sa dojčí len takýmto spôsobom satia, môže byť na prsníku celé hodiny, a aj tak nebude mať dostatok mlieka. Tu treba niečo urobiť, a ak nepomôže lepšie prisatie a použitie stláčania prsníka, bábätko musí byť takmer určite dokrmované. Najlepší spôsob dokrmovania bábätka je laktačnou pomôckou na prsníku. Prečo?

1. Bábätká sa učia dojčiť dojčením.
2. Maky sa učia dojčiť dojčením.
3. Bábätko sa i naďalej dojčí a dostáva mlieko z prsníka a tým zvyšuje tvorbu mlieka matky.
4. Je pravdepodobné, že bábätko sa neodmietne prisávať.
5. Dojčenie je oveľa viac než len materské mlieko, a to bez ohľadu na dôležitosť materského mlieka.

Pozrite si tiež Zavádzanie laktačnej pomôcky.

Ako pije 2-dňové bábätko

Vysvetlenie k videu: Toto bábätko na videu má len 40 hodín. Je celkom dobre prisaté. Všimnite si bradu v prsníku; nos, ktorý nie je v prsníku, a bábätko pokrýva väčšiu časť dvorca dolnou perou ako hornou perou.

V prvej časti videa toto bábätko niekedy pije s pauzou v brade, ale väčšinou dudluje bez pitia.

Matka používa stláčanie prsníka, ale nie vždy tak, ako to odporúčame. Mala by stláčať, keď bábätko saje, ale nepije, a nie vtedy, keď vôbec nesaje.

Stláčanie prsníka v tomto veku (pred tým, než sa zvýši tvorba mlieka) často funguje po niekoľkých sériách stláčania. Neskôr, keď je tvorba mlieka vyššia, funguje stláčanie prsníka väčšinou okamžite.

Približne v čase 1 minúta videa začne bábätko naťahovať bradavku a nie je spokojné s pomalým tokom mlieka.

V čase 1 minúta 14 sekúnd začne bábätko piť intenzívne a je možné vidieť niekoľko páuz za sebou.

Matka stláča prsník, až kým bábätko už nepije, potom prestane stláčať (1 minúta 30 sekúnd). Bábätko začne znovu sať v 1. minúte 37. sekunde. Bábätká, ktoré sú prisaté a hladné, začnú sať samy od seba. Netreba bábätko štekliť po nožičke alebo za uškom. Bábätká na prsníku nezaspávajú preto, že by boli unavené, ale preto, lebo je tok mlieka pomalý. Ako zaistiť dobrý tok mlieka?
1. dobrým prisatím
2. stláčaním prsníka, keď bábätko saje, ale nepije
Pozrite si video Zavádzanie laktačnej pomôcky, kde sa bábätko zobudí a intenzívne pije, keď sa tok mlieka znovu zvýši. Všimnite si, že približne v 2. minúte znovu začne fungovať stláčanie prsníka.

Ako pije 10-hodinové bábätko

Vysvetlenie k videu: Toto bábätko má len 10 hodín. Všimnite si asymetrické prisatie. Brada sa dotýka prsníka, ale nos sa ho nedotýka, a bábätko pokrýva väčšiu časť dvorca dolnou perou než hornou perou. A tiež je trošku naklonené smerom k matke.

Z prsníka získava mlieko. Dá sa to poznať podľa pauzy v brade, keď otvorí ústa na maximum pred tým, než ich zase zatvorí. Tu nie je až také jednoduché vidieť pauzu, pretože bábätko získava len malé množstvá kolostra – presne také množstvá, aké príroda zamýšľala. Ak je to nevyhnutné, stláčanie prsníka môže bábätku pomôcť, aby získalo väčšie množstvo mlieka (pozriete si tiež video toho, ako pije 2-dňové bábätko). Veľké množstvá umelého mlieka, ktoré sa dáva umelo živeným deťom v prvých pár dňoch, nie sú fyziologické, prirodzené ani normálne a nikdy nebola preukázaná ich bezpečnosť.

28-hodinové bábätko sa prisaje s pomocou

Vysvetlenie k videu: Toto video ukazuje prisávanie. Nie je to dokonalé, ale je to postačujúce. Matka nepociťovala bolesť. Prisatie sa podarilo na druhýkrát, čo je v poriadku. Netreba nútiť bábätko zostať na prsníku, aby sa nechce prisať. To nebude fungovať. Všimnite si, že bábätko je prisaté správne asymetricky, pričom brada sa prsníka dotýka a nos a ho nedotýka. Bábätko pokrýva väčšiu časť dvorca dolnou perou ako hornou perou.

Stláčanie prsníka môže bábätku pomôcť, aby získalo viac mlieka.

28-hodinové bábätko sa prisaje samo, mamička mu pomáha

Vysvetlenie k videu: Bábätko začne hľadať prsník. Matka ho nasmeruje k bradavke. Bábätko otvorí ústa pomerne doširoka, ale matka ho neprisaje až tak dobre, ako by sa dalo, a bábätko má plytké prisatie. Malo by mať v ústach väčšiu časť prsníka.

Bábätko najprv len dudluje, hoci občas sa vyskytne pauza v pohybe brady (pozrite si ostatné videá, ktoré ukazujú dobré pitie).

Matka začne približne v 1. minúte a 10. sekundách stláčať prsník a bábätko zareaguje tým, že začne piť s pauzami, ktoré znamenajú, že dobre získava mlieko.

Bábätko sa prisaje samo, mamička mu pomôže vo vzpriamenej polohe na ľavý prsník

Vysvetlenie k videu: Keď sa bábätko ešte neprisáva alebo sa úplne odmieta prisávať, táto technika môže pomôcť na to, aby sa bábätko dostalo do stavu, v ktorom prijme prsník. Bábätko je v kontakte koža na kožu s matkou a naznačí, keď je pripravené na hľadanie prsníka. Keď začne hľadať matka mu pomôže, bude ho smerovať k prsníku a držať mu chrbátik a krk. Matka si dáva pozor na to, aby nedržala hlavu bábätka. Bábätká potrebujú podporu krku, ale nie hlavy.

4-dňové bábätko po podstrihnutí prirastenej uzdičky pije so stláčaním prsníka

Vysvetlenie k videu: Toto bábätko práve podstúpilo prestrihnutie uzdičky pod jazykom.

Matka správne stláča prsník. Díva sa, či bábätko pije alebo nie (podľa pauzy v brade). Ak bábätko nepije, stlačí prsník a drží prsník stlačený a potom stlačenie uvoľní. Počká, kým bábätko začne sať a ak saje, ale nepije, znovu zopakuje stláčanie.

Rozdiel medzi správnym a nesprávnym prisatím

Keď sa bábätko prisaje len na bradavku, získava len veľmi málo mlieka.

Keď sa prisaje tam, kde má, mlieko tečie rýchlo.

Zavádzanie laktačnej pomôcky

Toto bábätko potrebuje dokrmovanie. Najlepší spôsob dokrmovania bábätka je laktačnou pomôckou na prsníku, pretože:

1. Bábätká sa učia dojčiť dojčením.
2. Maky sa učia dojčiť dojčením.
3. Bábätko sa i naďalej dojčí a dostáva mlieko z prsníka a tým zvyšuje tvorbu mlieka matky.
4. Je pravdepodobné, že bábätko sa neodmietne prisávať.
5. Dojčenie je oveľa viac než len materské mlieko, a to bez ohľadu na dôležitosť materského mlieka.

Jeden z spôsobov, ako zaviesť cievku je zasunúť ju, pokým je bábätko na prsníku tak, ako na tomto videu. Druhý spôsob je položiť cievku na prsník tak, aby bola zarovno bradavky, a prisať bábätko na prsník a laktačnú pomôcku zároveň.

Všimnite si polohu bábätka:

1. Brada bábätka sa prsníka dotýka, ale nos sa ho nedotýka.
2. Bábätko pokrýva väčšiu časť dvorca dolnou perou ako hornou perou.
3. Bábätko je mierne naklonené smerom k matke.

Bábätko už pilo z oboch prsníkov a nemá dostatočný tok mlieka (väčšinou na prsníku len dudluje – pozrite si videá bábätiek, ktoré pijú a nepijú). Nastal čas na dokrmovanie, ktoré je v tomto prípade nevyhnutné.
Všimnite si toto:

1. Prsník jemne odtlačímetak, aby sme videli kútik úst bábätka.
2. To, že je bábätko mierne naklonené dohora, zjednodušuje vyhľadanie kútika úst bábätka a zavádzanie cievky.
3. Cievka sa zavádza do kútika úst bábätka.
4. Cievka zasúvame takmer rovno smerom k zadnej časti úst bábätka, ale tiež mierne dohora smerom k podnebiu úst bábätka.
5. Mlieko sa v cievke posúva k ústam bábätka, ale bábätko nepije (pozrite si aj videá bábätiek, ktoré pijú a nepijú). Niečo nefunguje správne.
6. Matka skúša stláčanie prsníka, ale stláčanie by sa malo robiť, keď bábätko saje, ale nepije, nie keď nepije vôbec. Navyše, stláčanie počas dokrmovania na prsníku laktačnou pomôckou nie je potrebné.
7. V 21. sekunde videa zlepším umiestnenie cievky a potom to začne fungovať. Bábätko pije.
8. Všimnite si, ako bábätko otvorí oči, keď znovu začne získavať mlieko. Bábätká nie sú „lenivé“, reagujú na tok mlieka. Novorodenci ako toto bábätko väčšinou zaspávajú, keď sa spomalí tok mlieka, nie nevyhnutne preto, že vypili dosť.
9. V 35. sekunde znovu úprava cievky. Ak je bábätko dobre prisaté a cievka je umiestnená správne, dokrmovanie laktačnou pomôckou netrvá dlhšie než kŕmenie z fľaše či kŕmenie po prste. Ak použijeme kŕmenie po prste v situácii, keď sa bábätko na prsník prisáva, nie je to najlepší postup.
10. V 1. minúte videa, potiahnem bradu bábätka trošku smerom nadol. Pamätajte na to, že tento systém funguje najlepšie pri dobrom prisatí a dobrom umiestnení cievky. Potiahnutie brady umožní bábätku, aby malo v ústach väčšiu časť prsníka.
11. V 1. minúte a 18. sekunde posunieme bábätko tak, aby bolo prisaté ešte asymetrickejšie, tým, že požiadame matku, aby predlaktím zatlačila na zadoček bábätka.
12. V 1. minúte a 55. sekunde vyteká z úst bábätka mlieka, čo znamená, že niečo nie je v poriadku. Bábätko sa zošuchlo z prsníka alebo sa pohla cievka. Posunutím cievky to znovu upravíme.

Neprisávajúce sa bábätko – kŕmenie po prste na to, aby sa prisalo

Kŕmenie po prste sa v prvom rade používa na to, aby sme pripravili bábätko, ktoré sa neprisáva, na prisatie na prsníku. Všimnite si, že kŕmenie po prste sa robí len krátko na to, aby sa bábätko upokojilo a aby začalo dobre sať. Toto väčšinou netrvá dlhšie ako 60 sekúnd.

Nemalo by sa používať ako metóda dokrmovania, keď sa bábätko prisáva na prsník. V takom prípade, ak je to potrebné, by sa dokrmovanie malo uskutočňovať na prsníku s laktačnou pomôckou.

Toto bábätko sme nafilmovali, pretože sa už raz prisalo po tom, čo sme ho kŕmili po prste.

Prečo sa na tomto videu neprisalo na pravú stranu?

Pretože na pravej strane sa už kŕmilo, a tak bol tok mlieka z tohto prsníka pomalší. Bábätká majú radi rýchly tok mlieka, a aj keby mu laktačná pomôcka poskytla väčší tok, nebolo to postačujúce.
Prečo sa prisalo na ľavú stranu?
– Pretože na ľavej strane sa ešte nekŕmilo, prsník bol „plnší“ a tok mlieka rýchlejší. Bábätká majú radi rýchly tok mlieka.
Všimnite si, že sa nesnažíme donútiť bábätko, aby zostalo na prsníku. Ak sa odťahuje, má prsník v ústach, ale nesaje, alebo plače, umožníme mu ísť dolu z prsníka a vyskúšame to znovu.
– Ak sa bábätko prisaje, nie je potrebné nútiť ho zostať na prsníku, už je prisaté.
– Ak sa bábätko neprisaje, je zbytočné nútiť ho zostať na prsníku a pravdepodobne ho to ešte viac nahnevá alebo sa prestane snažiť úplne.

Kŕmenie neprisávajúceho sa bábätka pohárikom

Vysvetlenie k videu: Kŕmenie pohárikom použite namiesto kŕmenia z fľaše. Kŕmenie pohárikom je obzvlášť užitočné, ak bábätko odmieta prsník. Všimnite si, že bábätko vylizuje mlieko jazýčkom. Mlieko teda bábätku nenalievame do pusinky.

Bábätko sa mrví a ťahá bradavku

Toto bábätko je staršie, asi 3 – 4 mesačné, a matke sa znížila tvorba mlieka. Prečítajte si informačný materiál o tom, ako zvýšiť tvorbu mlieka pri slabom priberaní, kde nájdete dôvody, pre ktoré môže zníženie tvorby mlieka nastať. Niektoré dôvody pre to, že sa tvorba mlieka znížila, sú, že matka začala užívať hormonálnu antikoncepciu (vrátane vnútromaternicového telieska vylučujúceho hormóny či vaginálneho krúžku) alebo že matka „sa drží pravidla“, že má dojčiť z jedného prsníka pri jednom dojčení miesto toho, aby nechala bábätko „dopiť“ jednu stranu a potom ponúkla druhú. Ale najčastejší dôvod je ten, ktorý je v materiály uvedený ako „Tento dôvod si vyžaduje podrobnejšie vysvetlenie“.

Bábätko sa mrví a nie je na prsníku spokojné, pretože je tok mlieka pomalý. Všimnite si, že takmer na prsníku nepije (veľmi málo páuz, pozrite si video Veľmi dobré pitie a Dobré pitie), aj keď mu je ťažké vidieť bradu.
Hovorí sa, že toto správanie nastáva pri nadmerne rýchlom toku mlieka, ale pri pozorovaní brady je možné vidieť, že toto správanie spôsobuje príliš pomalý tok mlieka. Bábätká sa od prsníka odťahujú častejšie pre pomalý tok mlieka než pre „príliš rýchly“ tok mlieka.

Treba vedieť, že ak sa bábätku začne dávať fľaška, môže to rýchlo vyústiť v tom, že sa začne odmietať prisávať.

Podstrihnutie prirastenej uzdičky pod jazykom

Jednoduchý a rýchly výkon, ktorý môže znamenať podstatný rozdiel pre úspech v dojčení. Výskum, ktorý podstrihnutie uzdičky podporuje, je presvedčivý.

Vazospazmus, ktorý začína byť znovu ružový

Bradavky tejto matky zbelejú po skončení dojčenia. Nejakú dobu zostanú zblednuté a potom znovu zružovejú. Túto zmeny farby niekedy sprevádza pulzujúca a páliaca bolesť v bradavkách. Často sa to stáva pre zlé prisatie, príp. kandidózu.