Hrvatski

Print Friendly, PDF & Email

Jako dobro pijenje

Ova beba pije na dojci jako dobro. Pauza u pokretu brade, kada beba maksimalno otvori usta prije nego li ih zatvori, pokazuje da joj se usta pune mlijekom. Što je duža pauza, to više mlijeka beba pije. Stoga je očigledno, da nema smisla savjetovati, da beba bude recimo 20 minuta (10 minuta, 30 minuta, nije bitno) na svakoj dojci. Ako beba pije 20 minuta tako kako ova beba na jednoj strani, može jednostavno odbiti drugu stranu, jer će već biti nahranjena. Čak bi mogla biti nahranjena i u kraćem roku ako bude pila ovim intezitetom. Usporedite ovu bebu sa bebom, koja samo “duda” – siše naprazno (br.3). Beba, koja samo duda, može lako biti na dojci satima i neće imati dosta. Cijela ideja u vezi hranjenja bebe prema satu nema nikakvog smisla. Pauzu u bradi je moguće vidjeti i u prvim danima nakon poroda. Pogledajte snimke dojenja 2 dana stare bebe, 28 sati stare bebe i 10 sati stare bebe.

Dobro pijenje

Pripazite na položaj bebe na dojci. Brada je u dojci, nos je ne dodiruje, donja usnica bebe pokriva veći dio areole nego gornja usnica. Tako izgleda ispravan asimetričan položaj na dojci.

“Pauza” u pokretu brade, kada beba siše znači, da je beba upravo dobila puna usta mlijeka. Što duža je pauza, to je više mlijeka beba popila.
Ako beba ovako pije neprekidno 20 minuta (ovo je nasumično odabran broj, ne preporučujemo dojiti prema satu), onda drugu stranu neće htjeti, jer će joj biti dosta.

zite na položaj bebe na dojci. Brada je u dojci, nos je ne dodiruje, donja usnica bebe pokriva veći dio areole nego gornja usnica. Tako izgleda ispravan asimetričan položaj na dojci.
“Pauza” u pokretu brade, kada beba siše znači, da je beba upravo dobila puna usta mlijeka. Što duža je pauza, to je više mlijeka beba popila.
Ako beba ovako pije neprekidno 20 minuta (ovo je nasumično odabran broj, ne preporučujemo dojiti prema satu), onda drugu stranu neće htjeti, jer će joj biti dosta.

Dudanje

Ova beba ima osam tjedana i skoro uopće ne pije, iako ponekad se može vidjeti kratka pauza u pokretu brade bebe. Beba, koje doji samo na ovaj način, može biti na dojci i satima, ali neće dobiti dovoljno mlijeka. Ovdje se nešto mora poduzeti, pa ako ne pomogne bolji položaj na dojci i korištenje kompresije dojke, beba mora vrlo vjerojatno biti i dohranjivana. Najbolji način dohrane bebe je kroz laktacijsko pomagalo na dojci. Zašto?

1. Bebe uče dojiti dojeći.
2. Majke uče dojiti dojeći.
3. Beba i dalje doji i dobiva mlijeko iz dojke i time povećava produkciju mlijeka majke.
4. Vrlo vjerojatno, beba neće odbijati dojku.
5. Dojenje je puno više nego samo majčino mlijeko i to bez obzira na njegov značaj.

Pogledajte i Uvođenje laktacijskog pomagala (br.10).

Beba stara 2 dana

Ova beba ima samo 40 sati. Njen položaj na dojci je sasvim dobar. Obratite pažnju na bradu u dojci, nos, koji je ne dodiruje i beba pokriva donjom usnicom veći dio areole nego gornjom.

U prvom dijelu snimke ova beba ponekad pije sa pauzom u bradi, ali većinom samo duda bez pijenja – siše na prazno.

Majka koristi kompresiju dojke, ali ne uvijek tako, kako to preporučujemo. Trebala bi stisnuti kad beba siše, ali ne pije, a ne kada uopće ne siše.

Kompresija dojke u ovoj dobi (prije nego li se poveća produkcija mlijeka) često djeluje tek nakon nekoliko serija kompresija. Kasnije, kada je produkcija mlijeka veća, djeluje kompresija dojke obično odmah.

Otprilike oko 1. minute počinje beba vući bradavicu i nije zadovoljna sa sporim tokom mlijeka.

U 1:14 počinje beba piti intenzivno i može se vidjeti nekoliko pauza zaredom.

Majka radi kompresije dojke sve dok beba više ne pije, onda prestaje (1:30). Beba počinje opet sisati u 1:37. Bebe, koje su uhvatile dojku i gladne su, počet će sisati same od sebe. Nije potrebno bebu škakljati po nožici ili iza uha. Ako beba na dojci zaspi, nije to zbog umora, nego zbog sporog toka mlijeka. Kako osigurati dobar tok mlijeka?.

1. Dobrim položajem na dojci
2. Kompresijom dojke kada beba siše ali ne pije.
Pogledajte i snimku Uvođenje laktacijskog pomagala (br.10), gdje se beba probudi i intenzivno pije kada se tok mlijeka ponovo poveća. Primjetite, da otprilike u 2. minuti opet počinje djelovati kompresija dojke.

Beba stara 10 sati

Ova beba ima samo 10 sati. Obratite pažnju na asimetričan položaj na dojci. Brada je u doticaju sa dojkom, ali nos je slobodan i beba pokriva donjom usnicom veći dio areole nego gornjom usnicom. Također je malo nagnuta prema majci.

Iz dojke dobiva mlijeko. To se može vidjeti prema pauzi u bradi, kada maksimalno otvori usta prije nego li ih opet zatvori. Ovdje i nije tako jednostavno vidjeti pauzu, jer beba dobiva samo malu količinu kolostruma – točno toliku količinu, koju je priroda predvidjela. Ako je to potrebno, kompresija dojke može bebi pomoći da dobije veću količinu mlijeka (pogledajte snimku toga, kako pije beba stara 2 dana – br.4). Velike količine adaptiranog mlijeka, koje se daje umjetno hranjenoj djeci u prvim danima nisu fiziološke, prirodne ni normalne i nikad nije bila prokazana njihova sigurnost.

Beba stara 28 sati stavljena na dojku uz pomoć

Ova snimka pokazuje postavljanje na dojku. Nije to savršeno, ali je dovoljno dobro. Majka nije osjećala bolove. Postavljanje na dojku je uspjelo iz drugog pokušaja, što je u redu. Nije potrebno prisiljavati bebu ostati na dojci, ako ne želi. To neće djelovati. Primijetite, da je beba stavljena na dojku ispravno asimetrično, tako da je brada u dodiru sa dojkom, nos slobodan. Beba pokriva donjom usnicom veći dio areole nego gornjom usnicom.

Kompresija dojke može bebi pomoći da dobije više mlijeka.

Beba sama uhvati dojku, majka mu pomaže u uspravnom položaju na lijevu dojku

Kada beba još ne prihvaća dojku ili skroz odbija dojku, ova tehnika može pomoći dovesti bebu u stanje u kojem će prihvatiti dojku. Beba je u kontaktu “ koža na kožu“ s majkom i pokaže kada je spremna za traženje dojke.

Beba stara 28 sati sama uhvati dojku, majka mu pomaže

Beba počinje tražiti dojku. Majka je usmjeri prema bradavici. Beba otvori usta poprilično široko, ali majka je nije stavila na dojku najbolje moguće,stoga beba drži dojku ustima “plitko”. Trebala bi imati u ustima veći dio dojke.

Beba na početku samo duda, iako ponekad se pojavi pauza u pokretu brade (pogledajte ostale snimke, koje pokazuju dobro pijenje).

Majka počinje otprilike u 1:10 kompresiju dojke i beba reagira tako da počne piti sa pauzama, koje znače, da dobiva mlijeko iz dojke.

Beba stara 4 dana nakon frenulotomije pije uz kompresiju dojke

Beba odmah nakon frenulotomije (prerezanje kratkog frenuluma). Majka ispravno radi kompresiju dojke. Prati je li beba pije ili ne (prema pauzama u bradi). Ako beba ne pije, napravi kompresiju i drži, pa nakon toga pusti. Pričeka dok beba počne sisati i ako siše ali ne pije opet napravi kompresiju.

Razlika između ispravnog i neispravnog položaja na dojci

Ako beba uhvati dojku samo na bradavici, dobiva vrlo malo mlijeka. Ako uhvati tamo, gdje treba, mlijeko ide vrlo brzo.

Uvođenje laktacijskog pomagala

Ovoj bebi je potrebna dohrana. Najbolji način dohrane bebe je uz pomoć laktacijskog pomagala na dojci, jer:

1. Bebe uče dojiti dojeći.
2. Majke uče dojiti dojeći.
3. Beba i dalje doji i dobiva mlijeko iz dojke i time povećava produkciju mlijeka majke.
4. Vrlo vjerojatno, beba neće odbijati dojku.
5. Dojenje je puno više nego samo majčino mlijeko i to bez obzira na njegov značaj.

Jedan od načina na koji se može cjevčica staviti je uvući je dok je beba na dojci tako kako se to može vidjeti na ovoj snimci. Drugi način je staviti cjevčicu na dojku tako, da bude u jednoj liniji sa bradavicom i onda staviti bebu na dojku i laktacijsko pomagalo istovremeno.

Obratite pažnju na položaj bebe:

1. Brada bebe je u dodiru sa dojkom, ali nos dojku ne dodiruje.
2. Beba pokriva donjom usnicom veći dio areole nego gornjom usnicom.
3. Beba je malo nagnuta prema majci.

Beba je već dojila iz obje dojke i nema dovoljan tok mlijeka (pretežno na dojci samo duda – pogledajte snimke beba, koje piju i ne piju). Vrijeme za dohranu, koja je u ovom slučaju neizbježna.
Primjetite, da:

1. Dojku malo odgurnemo, da bi vidjeli kut bebinih ustiju.
2. Kako je beba malo nagnuta prema gore, jednostavnije je pronaći kut bebinih ustiju i uvođenje cjevčice.
3. Cjevčica se uvodi u kut bebinih ustiju.
4. Cjevčicu uvlačimo gotovo ravno prema stražnjem djelu bebinih ustiju, ali također malo prema gore, prema nepcu bebe.
5. Mlijeko se primiče prema ustima bebe, ali beba ne pije (pogledajte snimke beba, koje piju i ne piju). Nešto ne radi kako treba.
6. Majka pokušava kompresije dojke, ali kompresije bi trebalo raditi kada beba siše, ali ne pije, ne kada uopće ne pije štoviše, kompresije tokom dohrane na dojci laktacijskim pomagalom nisu potrebne.
7. U 21. sekundi snimke poboljšavam položaj cjevčice i sve počinje funkcionirati. Beba pije.
8. Obratite pažnju kako beba otvori oči, kada opet počinje dobivati mlijeko. Bebe nisu “lijene”, reagiraju na tok mlijeka. Novorođenčad kao ova beba pretežno počinje na dojci spavati kada se tok uspori a ne baš zbog toga, da bi bili siti.
9. U 35. sekundi opet popravljam položaj cjevčice. Ako je beba dobro uhvatila dojku i cjevčica je postavljena ispravno, dohrana uz pomoć laktacijskog pomagala ne traje duže od hranjenja na bočicu ili hranjenja uz pomoć prsta. Ako koristimo hranjenje uz pomoć prsta u situaciji kada beba prihvaća dojku, nije to baš najbolje rješenje.
10. U 1. minuti snimke povlačim bradu bebice malo prema dolje. Imajte na umu, da ovaj postupak najbolje djeluje kad je beba dobro postavljena na dojci i kada je cjevčica ispravno uvedena u bebina usta. Povlačenje brade omogućuje bebi da može ustima uhvatiti veći dio dojke.
11. U 1:18 pomaknemo bebu tako da bude još bolje asimetrično postavljeno na dojku time, da zamolimo majku, da podlakticom pritisne na bebinu guzu.
12. U 1:55 izlazi mlijeko iz bebinih ustiju, što znači da nešto nije u redu. Beba je kliznula iz dojke ili se pomakla cjevčica. Ispraviti će to pomicanje cjevčice.

Beba ne prihavća dojku – hranjenje uz pomoć prsta, da beba uhvati dojku

Hranjenje uz pomoć prsta se prvenstveno koristi zbog toga, da bi pripremili bebu, koja ne prihvaća dojku na dojenje na dojci. Obratite pažnju na to, da se hranjenje uz pomoć prsta radi samo kratko, tako da bi se beba smirila i da bi počela dobro sisati. Obično to ne traje duže od 60 sekundi.

Hranjenje uz pomoć prsta nije preporučljivo koristiti kao metodu dohrane ako beba prihvaća dojku. U tom slučaju, ukoliko je dohrana potrebna, trebalo bi koristiti laktacijsko pomagalo i dohranjivati direktno na dojci.

Ovu bebu smo snimili zbog toga, jer je već prethodno prihvatila dojku nakon što smo je hranili uz pomoć prsta.

Zašto u ovoj snimci nije željela prihvatiti pravu stranu?

Jer je na pravoj strani već dojila, tako da je bio tok mlijeka iz te dojke sporiji. Bebe vole brzi tok mlijeka, i ako bi joj laktacijsko pomagalo omogućilo brži tok mlijeka, ne bi to bilo dovoljno.
Zašto je prihvatila ljevu stranu?

Jer na lijevoj strani još nije dojila, dojka je bila “punija” i tok mlijeka brži. Bebe vole brzi tok mlijeka.
Obratite pažnju na to, da se ne trudimo prisiliti bebu, da bi ostala na dojci. Ako se odguruje, ima dojku u ustima ali ne siše, ili plače, omogućujemo joj sići iz dojke i pokušavamo opet.

Ako beba prihvati dojku, nije potrebno prisiljavati je, da ostane na dojci, već je uhvatila dojku.
Ako beba ne prihvaća dojku, nije potrebno je prisiljavati ostati na dojci. Vjerojatno će je to još više naljutiti ili će prestati pokušavati skroz.

Hranjenje uz pomoć čašice bebe koja ne prihvaća dojku

Hranjenje uz pomoć čašice umjesto na bočicu. Hranjenje uz pomoć čašice je osobito korisno ako beba odbija dojku. Primijetite, da beba liže mlijeko jezikom. Znači, mlijeko bebi ne lijemo u usta.

Beba se vrti i vuće bradavicu

Ova beba je starija, otprilike 3-4 mjeseca i majci se smanjila produkcija mlijeka. Pročitajte protokol o tome, kako povećati produkciju mlijeka ako beba slabo dobiva na težini. Pronaći ćete tamo razloge, zbog kojih može doći do smanjenja produkcije mlijeka. Neki od razloga smanjene produkcije mlijeka mogu biti, da je majka počela uzimati hormonalnu kontracepciju (uključujući intrauterinu hormonalnu kontracepciju) ili se majka “pridržava pravila”, da treba dojiti samo iz jedne dojke kod jednog dojenja umjesto toga, da pusti bebu da “isprazni” jednu stranu i onda ponudi drugu. Ali najčešće se radi o razlogu, koji je i u protokolu naveden kao “Ovaj razlog (br. 11) zahtjeva detaljno objašnjenje”.

Bebase vrti i nije na dojci zadovoljna, jer je tok mlijeka spor. Primijetite, da skoro uopće na dojci ne pije (vrlo malo pauza, pogledajte snimku Vrlo dobro pijenje i Dobro pijenje), iako joj se brada baš i ne vidi dobro.

Često se govori, da je ovako ponašanje uzrokovano prebrzim tokom mlijeka, ali kod promatranja brade je moguće vidjeti, da ovo ponašanje uzrokuje prespori tok mlijeka. Bebe se od dojke odguruju češće zbog sporog nego zbog “prebrzog” toka mlijeka.

Potrebno je znati, da ako će beba početi dobivati bočicu, može to brzo završiti time, da će početi odbijati dojku.

Frenulotomija

Jednostavan i brz zahvat, koji može značiti veliku razliku za uspjeh u dojenju. Istraživanje, koje frenulotomiju podupire, je vrlo uvjerlivo.

Vazospazam, koji počinje biti opet ružičast

Bradavice ove majke postaju blijede nakon dojenja. Neko vrijeme ostaju blijede i onda opat dobivaju ružičastu boju. Ovu promjenu boje ponekad prati pulsirajuća bol i peckanje u bradavicama. Često se to događa zbog lošeg hvata dojke, ili zbog kandidijaze.